The mobile version of our website is under construction until March 21th, 2023.

Please visit our website on your desktop or laptop.

Wij versterken ontwikkeling
van mensen en organisaties.

Wij versterken ontwikkeling
van mensen en organisaties.

Wij zijn

SELIOS: een mens- en organisatieadviesbureau. Wij ervaren dat
bewustzijn de basis is van ontwikkeling en duurzame verandering.

ont-wik-ke-ling

de (v) [-en] uitspr: [ɔntˈwɪkəlɪŋ]
1 zichzelf ontdoen van wat niet eigen is
2 het ware potentieel tot wasdom brengen
3 groei(proces)

Sleutels

Wij versterken verbinding, vertrouwen
en verantwoordelijkheid. Hierdoor wordt
zelfactualisatie gestimuleerd en komen
mensen en organisaties werkelijk tot leven.

Verbinding

De relatie met ons innerlijk
kompas en de systemen waar
we deel van uitmaken.

Vertrouwen

Angst zorgt voor verstarring.
Vertrouwen brengt beweging.

Verantwoordelijkheid

Bewuste keuzes maken, toegewijd
actie ondernemen, en de bereidheid
ons te verantwoorden voor deze acties.

Natuur

Ervaringen in de natuur ondersteunen de weg naar bewustzijn en verhelderende inzichten. De transformerende kracht van de natuur is daarom ingebed in al onze programma's.

Natuur

Ervaringen in de natuur ondersteunen de weg
naar bewustzijn en verhelderende inzichten. De transformerende kracht van de natuur is daarom ingebed in al onze programma's.

Transformatie

Ervaring leert dat duurzame verandering plaatsvindt
op diepere niveaus van bewustzijn. Daarom richten
onze programma's zich op bewustzijnsontwikkeling,
in plaats van het doorgeven van tips & trucs.